ZWROTY I REKLAMACJE

Zgłoszenie reklamacji

PROACTIVE Szymon Jońca, zwany dalej PROACTIVE jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie Regulaminu, należy zgłaszać:

 • poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.fitness4you.pl
  w zakładce "Użyteczne informacje – kontakt"
 • wysyłając e-mail na adres reklamacje@fitness4you.pl
 • telefonicznie na nr 22 887 83 73
 • faxem na nr 22 887 83 74
 • listownie, wysyłając zgłoszenie na adres:
  PROACTIVE Szymon Jońca, ul. Nowolipki 13/56 00-151 Warszawa.

PROACTIVE zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 7 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Jeśli do rozpatrzenia reklamacji konieczne będzie odesłanie towaru do sprzedawcy, klient powinien wysłać towar firmą kurierską "FEDEX" na koszt odbiorcy na adres PROACTIVE Szymon Jońca ul. Nowolipki 13/56 00-151 Warszawa lub na adres serwisu właściwego dla danego producenta towaru wskazanego przez Sklep.

Zwrot świadczeń

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. PROACTIVE dokona zwrotu zapłaconej ceny towaru wraz z kosztami wysyłki do klienta na wskazany przez niego numer konta bankowego niezwłocznie, w terminie do 14 dni. Konsument jest zobowiązany do zwrotu zakupionego towaru niezwłocznie, w terminie do 14 dni od wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na adres: PROACTIVE Szymon Jońca ul. Nowolipki 13/56 00-151 Warszawa lub adres magazynu właściwego dla producenta danego towaru wskazanego przez Sklep.

Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez PROACTIVE świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.

Odstąpienie od umowy sprzedaży

Każdemu konsumentowi korzystającemu z internetowego sklepu sportowego Fitness4you.pl, na podstawie przepisów prawa, przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy zakupu towaru, bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane:

 • poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.fitness4you.pl
  w zakładce „Użyteczne informacje – kontakt”
 • mailowo na adres zwroty@fitness4you.pl
 • faxem na nr 22 887 83 74
 • listownie, wysyłając zgłoszenie na adres:
  PROACTIVE Szymon Jońca ul. Nowolipki 13/56 00-151 Warszawa

Termin

Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni. Termin 10 dni rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu w sposób podany powyżej.

Niezgodność towaru z umową

W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową, klient może zwrócić towar oraz otrzymać zwrot wszystkich poniesionych kosztów. Zgłoszenia chęci zwrotu należy dokonać w sposób podany powyżej, po czym odesłać Towar firmą kurierską "FEDEX" na koszt odbiorcy na adres PROACTIVE Szymon Jońca ul. Nowolipki 13/56 00-151 Warszawa lub na adres magazynu właściwego dla producenta danego towaru wskazanego przez Sklep. Sklep dokona zwrotu poniesionych przez klienta kosztów, tj. ceny towaru oraz kosztów wysyłki na podany przez klienta numer konta bankowego.


Dlaczego warto kupować w Fitness4you?

 • Ponad 25 tysięcy bardzo zadowolonych klientówPonad 25 tysięcy bardzo zadowolonych klientów :-)
 • 13 lat na rynku13 lat na rynku
 • Ponad 1000 zaufanych opiniiPonad 1000 zaufanych opinii
 • Tylko oryginalne produktyTylko oryginalne produkty
 • 14 dni na zwrot towaru14 dni na zwrot towaru
 • Autoryzowany przedstawiciel Kettler, BH Fitness, Tanita, Contept2, Reebok, Bosu i TRXAutoryzowany przedstawiciel Kettler, BH Fitness, Tanita, Contept2, Reebok, Bosu i TRX
 • Zdobywca e-Gazeli Biznesu 2014, 2015 i 2016 dla najbardziej dynamicznych firm sektora e-commerceZdobywca e-Gazeli Biznesu 2014, 2015, 2016 i 2017 dla najbardziej dynamicznych firm sektora e-commerce
 • Na terenie Warszawy i okolic dowóz własnym transportem i montaż na życzenie klientaNa terenie Warszawy i okolic dowóz własnym transportem
  i montaż na życzenie klienta
Więcej o tym dlaczego warto nam zaufać